logo slobosti

 

 

Etički kodeks

 

 

Javna objava sponzorstva,obavijest o sprečavanju sukoba interesa, pravo na pristup informacijama , registar ugovora o javnoj nabavi.

Izjava i plan javne nabave