logo slobosti

Sloboština d.o.o za komunalne djelatnosti je poduzeće u 100% vlasništvu općine Okučani. Bavi se poslovima održavanja javnih površina i ne razvrstanih cesta. Održavanjem svih groblja na području općine Okučani, poslovima ukopa, vođenjem tržnice. U zimskom periodu održavanjem nerazvrstanih cesta i javnih površina čišćenjem od snijega. Sakupljanjem mješanog komunalnog otpada, te odvoz otpadnih voda i fekalija.

Za lijepe i čiste Okučane 

logo slobosti
dan planeta

Srijeda 22.travanj.2015

 

O nama

Obavijest o podnošenju pisanih prigovora potrošača po čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača /NN br 41/14)

Pisane prigovore potrošači mogu podnijeti:

 

  • Putem pošte na adresu poduzeća: Sloboština d.o.o., Trg dr Franje Tuđmana 1, Okučani
  • Putem e-maila na adresu: slobostina@sb.t-com.hr
  • Putem fax-a na broj 035/371-144
  • U sjedištu tvrtke Sloboština d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani
  • Svi prigovori koji se odnose na tržnicu i groblja također se mogu podnijeti na gore navedene načine 

Sloboština d.o.o.
Ivan Golub, direktor

Obavijest

Sve obavijesti o izmjenama korisnika usluga komunalnog poduzeća Sloboština d.o.o. Možete prijaviti osobno u sjedište poduzeća Trg.dr. Franje Tuđmana 1,poštom ili na email adresu slobostina@sb.t-com.hr.

Obavijest

Odvoz mješanog komunalnog otpada za sva domaćinstva na području općine Okučani je jednom tjedno (utorak) osim ako na taj dan državni praznik, u tom slučaju o odvozu otpada biti će te obavješteni putem oglasa i medija

Obavijest

Molimo sve korisnike usluge odvoza komunalnog otpada,da u posude za mješani komunalni odpad odlagaju otpad koji je dopušten. Posebno skrećemo pozornost u zimskom periodu da u posude ne odlagaju pepeo,žar i lako zapaljive predmete. 

web