Obavijest o podnošenju pisanih prigovora potrošača

podnosenje zahtjevaObavijest o podnošenju pisanih prigovora potrošača po čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača /NN br 41/14)

Pisane prigovore potrošači mogu podnijeti:

Putem pošte na adresu poduzeća: Sloboština d.o.o., Trg dr Franje Tuđmana 1, Okučani

Putem e-maila na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Putem fax-a na broj 035/371-144

U sjedištu tvrtke Sloboština d.o.o., Trg dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

Svi prigovori koji se odnose na tržnicu i groblja također se mogu podnijeti na gore navedene načine

Sloboština d.o.o.
Ivan Golub, direktor